Krzysztof Bogdan

Faculty of Pure and Applied Mathematics
Wroclaw University of Science and Technology


tel.: +48 71 320 2110, fax: +48 71 328 0751
biuro: p. 2.12 C-11
polka na korespondencje: 1-sze pietro w C-11
dyzur (sprawy organizacyjne, Rada Wydzialu itp.): wtorek 11:15-13:00
konsultacje: sroda, czwartek 9:05-11:05 rozklad zajec


Konkursy, stypendia, granty: Aktualne konkursy NCN, Informacje Dzialu Zarzadzania Projektami PWr, Stypendia, subsydia i granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, NAWA, EU Programmes 2014-2020 (Krajowy Punkt Kontaktowy) Informacje Działu Współpracy Międzynarodowej PWr, Projekty aktualnie realizowane na PWR, Praca, granty i stypendia-Euraxess, Ogłoszenia o pracy z polskich uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych, Ogloszena o pracy z FNP, Praca i stypendia oglaszane na ST-NET, Harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłaszanych w 2016 r., Programy DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) dla studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.

Ogłoszenia na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej:

Systemy PWr: Edukacja CL, JSOS 2.0, Wyjazdy zagraniczne, EMU, poczta, Przyjazdy gosci zagranicznych, SKD, Dyplomy, DONA, Studia doktoranckie, Intranet PWr, RADoN, Otwarte zasoby edukacyjne, Biblioteka, Dydaktyka matematyki, Ksiazka telefoniczna PWr, zwiazki zawodowe
Pozostale systemy: POL-on, Nauka Polska, PBN, Euraxess, IF czasopism, Punktacja MNiSW czasopism, Listy czasopism punktowanych, ePUAP, ELA, MR, Scopus, przepisy nt. stopni naukowychResearch/papers

Journals:
Probability and Mathematical Statistics
Statistics & Probability Letters
Stochastic Processes and their Applications

Conferences:
XV Konferencja z Probabilistyki, Bedlewo, Poland, 21-25 May 2018
Emerging trends in applied mathematics and mechanics (ETAMM 2018), Jagiellonian University, Krakow, Poland, June 18-22
50-lecie WPPT, Politechnika Wroclawska, 30 czerwca 2018
9th International Conference on Stochastic Analysis and Its Applications (ICSAA), Bielefeld, Germany, 3-7 September 2018
Joint meeting of the Italian Mathematical Union, the Italian Society of Industrial and Applied Mathematics and the Polish Mathematical Society, Wroclaw, Poland, 17-20 September 2018
Stochastic Equations, Limit Theorems and Statistics of Stochastic Processes, Kyiv, Ukraine, 17-22 September 2018
7 Kongres Mlodych Matematyków Polskich, Lublin, 20-23 September 2018
Semigroups of Operators: Theory and Applications, Kazimierz on Vistula, 30 September-5 October 2018
Probability and Analysis 2019, Bedlewo, 20-24 May 2019
Summer School for the 9th International Conference on Levy Processes, Athens, Greece, 1-5 July 2019
9th International Conference on Levy Processes, Samos, Greece, 8-12 July 2019