Krzysztof Bogdan

Faculty of Pure and Applied Mathematics
Deputy Dean for Education and Research
Wroclaw University of Science and Technology


tel.: +48 71 320 2110, fax: +48 71 328 0751
biuro: p. 2.12 C-11
polka na korespondencje: 1-sze pietro w C-11
dyzur (sprawy organizacyjne, Rada Wydzialu itp.): wtorek 11:15-13:00
konsultacje: sroda 10:00-12:00 (prosze o email, bo moge byc w delegacji)


Aktualne oferty pracy na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej (our job offers):
Adiunkt K2/W13 AD5/W13/05/2019 (Matematyka dyskretna, metody sztucznej inteligencji lub Data Science)
Adiunkt K2/W13 AD6/W13/05/2019 (Metody numeryczne, równania różniczkowe i ich zastosowania)
Asystent K1/W13 AS2/W13/05/2019 (Matematyka-wszystkie specjalnosci)
Adiunkt K1/W13 AD1/W13/07/2019 (Algebra)
Adiunkt K1/W13 AD2/W13/07/2019 (Analiza)
Adiunkt K1/W13 AD3/W13/07/2019 (Równania różniczkowe lub metody numeryczne)
Adiunkt K1/W13 AD4/W13/07/2019 (Matematyka dyskretna lub metody sztucznej inteligencji)
Adiunkt K1/W13 AD5/W13/07/2019 (Matematyka-wszystkie specjalnosci)
Asystent K1/W13 AS1/W13/07/2019 (Matematyka-wszystkie specjalnosci)
Termin skladania dokumentow: 26 VIII 2019.


Konkursy, stypendia, granty: Aktualne konkursy NCN, Informacje Dzialu Zarzadzania Projektami PWr, Stypendia, subsydia i granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, NAWA, EU Programmes 2014-2020 (Krajowy Punkt Kontaktowy) Informacje Działu Współpracy Międzynarodowej PWr, Projekty aktualnie realizowane na PWR, Praca, granty i stypendia-Euraxess, Granty i stypendia Euraxess (zestawienie), Ogłoszenia o pracy z polskich uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych, Ogloszena o pracy z FNP, Praca i stypendia oglaszane na ST-NET, Programy DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) dla studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.
Oferty pracy na Politechnice Wrocławskiej
W ramach projektu ``Regularnosc i asymptotyka dla wielowymiarowych ewolucji markowskich'' ogłoszono konkursy na stypendia dla wykonawcy-doktoranta oraz wykonawcy-studenta. Termin skladania ofert to 19 wrzesnia 2018 r. Szczegoly konkursow znajduja sia w ogloszeniu na stronach Narodowego Centrum Nauki:
stypendium dla doktoranta
stypendium dla studenta studiow magisterskich
Zainteresowane osoby proszone sa o zlozenie dokumentów lub kontakt pod adresem krzysztof.bogdan@pwr.edu.pl.

Systemy PWr: Edukacja CL, JSOS 2.0, Wyjazdy zagraniczne, EMU, poczta, Przyjazdy gosci zagranicznych, SKD, Dyplomy, ASAP, wyszukiwanie w DONA, deponowanie prac w DONA, Studia doktoranckie, Intranet PWr, Intranet W13, RADoN, Otwarte zasoby edukacyjne, Biblioteka, Repozytorium wiedzy PWr, Dydaktyka matematyki, Ksiazka telefoniczna PWr, zwiazki zawodowe, kalendarz akademicki
Pozostale systemy: POL-on, Nauka Polska, PBN, Euraxess, IF czasopism, Punktacja MNiSW czasopism, Listy czasopism punktowanych, ePUAP, ELA, MR, Scopus, przepisy nt. stopni naukowych

Wspieranie edukacji matematycznej przez Politechnike Wroclawska:
Prezentacja na Konferencji Regionalnej - Przedmioty scisle w szkole i na studiach, Wroclaw, 23 listopada 2018

About Wroclaw University of Science and Technology:
General info
PDF/PPT presentation of WUST
"Take your chances"
Courses taught at the Faculty of Pure and Applied Mathematics (see, e.g., II stage, Applied Mathematics, taught in English)
Some of the courses taught in English every year
PhD program

Research:
Seminars and papers
Journals:
Probability and Mathematical Statistics
Conferences:
Centennial Meeting of the Polish Mathematical Society, 3-7 September 2019, Cracow
Function spaces and PDEs, 23-27 September 2019, Małe Ciche
Realizing the Potential -- Theory in Bielefeld, 28 September 2019, Bielefeld
Seminar in Differential Equations, 25-29 May 2020, Alfredov
Potential Theory for Non-local Operators and Jump Processes (at 10th World Congress in Probability and Statistics), Seoul, South Korea, 17-21 August 2020