Krzysztof Bogdan

Faculty of Pure and Applied Mathematics
Deputy Dean for Education and Research
Wroclaw University of Science and Technology


tel.: +48 71 320 2110, fax: +48 71 328 0751
biuro: p. 2.12 C-11
polka na korespondencje: 1-sze pietro w C-11
dyzur (sprawy organizacyjne, Rada Wydzialu itp.): wtorek 11:15-13:00
konsultacje: sroda 10:00-12:00 (prosze o email, bo moge byc w delegacji)

Strony www kursow:
Interdyscyplinarne seminaria

Konkursy, stypendia, granty: Aktualne konkursy NCN, Informacje Dzialu Zarzadzania Projektami PWr, Stypendia, subsydia i granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, NAWA, EU Programmes 2014-2020 (Krajowy Punkt Kontaktowy) Informacje Działu Współpracy Międzynarodowej PWr, Projekty aktualnie realizowane na PWR, Praca, granty i stypendia-Euraxess, Granty i stypendia Euraxess (zestawienie), Ogłoszenia o pracy z polskich uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych, Ogloszena o pracy z FNP, Praca i stypendia oglaszane na ST-NET, Programy DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) dla studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.
Oferty pracy na Politechnice Wrocławskiej
Systemy PWr: Edukacja CL, JSOS 2.0, Wyjazdy zagraniczne, EMU, poczta, Przyjazdy gosci zagranicznych, SKD, Dyplomy, wyszukiwanie w DONA, deponowanie prac w DONA, Studia doktoranckie, Intranet PWr, Intranet W13, RADoN, Otwarte zasoby edukacyjne, Biblioteka, Repozytorium wiedzy PWr, Dydaktyka matematyki, Ksiazka telefoniczna PWr, zwiazki zawodowe, kalendarz akademicki
Pozostale systemy: POL-on, Nauka Polska, PBN, Euraxess, IF czasopism, Punktacja MNiSW czasopism, Listy czasopism punktowanych, ePUAP, ELA, MR, Scopus, przepisy nt. stopni naukowych

Wspieranie edukacji matematycznej przez Politechnike Wroclawska:
Prezentacja na Konferencji Regionalnej - Przedmioty scisle w szkole i na studiach, Wroclaw, 23 listopada 2018

About Wroclaw University of Science and Technology:
General info
PDF/PPT presentation of WUST
"Take your chances"
Courses taught at the Faculty of Pure and Applied Mathematics (see, e.g., II stage, Applied Mathematics, taught in English)
Some of the courses taught in English every year
PhD program

Research:
Seminars and papers
Journals:
Probability and Mathematical Statistics
Conferences:
Workshop on Analysis of nonlocal and nonsmooth models, Bielefeld, 25-29 March 2019
Singular diffusions: analytic and stochastic approaches, I, Potsdam, 1-3 April 2019
Stochastic Analysis and Related Topics, Bucharest, 6-9 May 2019
Probability and Analysis 2019, Będlewo, 20-24 May 2019
Workshop on Stochastic Analysis and Applications, Singapore, 3-6 June, 2019
Probability, Analysis, and Applications, Zagreb, 12-14 June 2019
Summer School for the 9th International Conference on Levy Processes, Athens, Greece, 1-5 July 2019
9th International Conference on Levy Processes, Samos, Greece, 8-12 July 2019
Centennial Meeting of the Polish Mathematical Society, 3-7 September 2019, Cracow
Function spaces and PDEs, 23-27 September 2019, Małe Ciche