Krzysztof Bogdan

Faculty of Pure and Applied Mathematics
Wroclaw University of Science and Technology


tel.: +48 71 320 2110, fax: +48 71 328 0751
biuro: p. 2.12 C-11
polka na korespondencje: 1-sze pietro w C-11
dyzur (sprawy organizacyjne, Rada Wydzialu itp.): wtorek 11:15-13:00
konsultacje: sroda 10:00-12:00, 13:30-14:30, rozklad zajec

Kursy: IPS, MMC, MMC (KP)

Konkursy, stypendia, granty: Aktualne konkursy NCN, Informacje Dzialu Zarzadzania Projektami PWr, Stypendia, subsydia i granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, NAWA, EU Programmes 2014-2020 (Krajowy Punkt Kontaktowy) Informacje Działu Współpracy Międzynarodowej PWr, Projekty aktualnie realizowane na PWR, Praca, granty i stypendia-Euraxess, Ogłoszenia o pracy z polskich uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych, Ogloszena o pracy z FNP, Praca i stypendia oglaszane na ST-NET, Harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłaszanych w 2016 r., Programy DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) dla studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.

Ogłoszenia na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej:

Systemy PWr: Edukacja CL, JSOS 2.0, Wyjazdy zagraniczne, EMU, Przyjazdy gosci zagranicznych, SKD, Dyplomy, DONA, Studia doktoranckie, Intranet PWr, RADoN, Otwarte zasoby edukacyjne, Biblioteka, Dydaktyka matematyki
Pozostale systemy: POL-on, Nauka Polska, Euraxess, IF czasopism, Punktacja MNiSW czasopism, Listy czasopism punktowanych, ePUAP, ELA, MR, ScopusResearch/papers

Journals:
Probability and Mathematical Statistics
Statistics & Probability Letters
Stochastic Processes and their Applications

Conferences:
8. Forum Matematyków Polskich, Lublin, Poland, 18-22 September 2017
Nonlocal PDEs, Małe Ciche, Poland, 26-29 September, 2017
BIRS Workshop 17w5119, Stochastic Analysis and its Applications, Banff, Canada, 22-27 October 2017
1st Mexico-Poland Meeting in Probability, CIMAT, Guanajuato, Mexico, 27 November-1 December 2017
Probabilistic Aspects of Harmonic Analysis, Bedlewo, Poland, May 7-11, 2018
Emerging trends in applied mathematics and mechanics (ETAMM 2018), Jagiellonian University, Krakow, Poland, June 18-22
9th International Conference on Stochastic Analysis and Its Applications (ICSAA), Bielefeld, Germany, 3-7 September 2018
Joint meeting of the Italian Mathematical Union, the Italian Society of Industrial and Applied Mathematics and the Polish Mathematical Society, Wroclaw, Poland, 17-20 September 2018
7 Kongres Mlodych Matematyków Polskich, Lublin, 20-23 September 2018
Semigroups of Operators: Theory and Applications, Kazimierz on Vistula, 30 September-5 October 2018
Summer School for the 9th International Conference on Levy Processes, Athens, Greece, 1-5 July 2019
9th International Conference on Levy Processes, Samos, Greece, 8-12 July 2019