Krzysztof Bogdan

Faculty of Pure and Applied Mathematics
Deputy Dean for Education and Research
Wroclaw University of Science and Technology


tel.: +48 71 320 2110, fax: +48 71 328 0751
biuro: p. 2.12 C-11
polka na korespondencje: 1-sze pietro w C-11
dyzur (sprawy organizacyjne): wtorek 11:15-13:00
konsultacje: poniedzialek 16:00 - 18:00 (konsultacje do moich kursów; proszę się zapowiadać emailem, bo często wyjeżdżam)

Strony www kursow: WPS, MAT
Tematy badawcze dla studentow

Konkursy, stypendia, granty: Aktualne konkursy NCN, Informacje Dzialu Zarzadzania Projektami PWr, Stypendia, subsydia i granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, NAWA, EU Programmes 2014-2020 (Krajowy Punkt Kontaktowy) Informacje Działu Współpracy Międzynarodowej PWr, Projekty aktualnie realizowane na PWR, Praca, granty i stypendia-Euraxess, Granty i stypendia Euraxess (zestawienie), Ogłoszenia o pracy z polskich uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych, Ogloszena o pracy z FNP, Praca i stypendia oglaszane na ST-NET, Programy DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) dla studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.
Oferty pracy na Politechnice Wrocławskiej

Systemy PWr: Edukacja CL, JSOS 2.0, ePortal, zakladanie konta i rezerwacja spotkan na PWr-Zoom, uruchamianie spotkan i administracja kontem PWr-Zoom, Wyjazdy zagraniczne, EMU, poczta, Kangur, Przyjazdy gosci zagranicznych, SKD, Dyplomy, ASAP, wyszukiwanie w DONA, deponowanie prac w DONA, Studia doktoranckie, Intranet PWr, Intranet W13, RADoN, Senat, Otwarte zasoby edukacyjne, Biblioteka, Repozytorium wiedzy PWr, Dydaktyka matematyki, Ksiazka telefoniczna PWr, zwiazki zawodowe, kalendarz akademicki
Pozostale systemy: POL-on, Nauka Polska, PBN, Euraxess, IF czasopism, Punktacja MNiSW czasopism, Listy czasopism punktowanych, ePUAP, ELA, MR, Scopus, przepisy nt. stopni naukowych, RDN, Rada Dyscypliny Matematyka, Komisja ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Matematyka

About Wroclaw University of Science and Technology:
General info
PDF/PPT presentation of WUST
"Take your chances"
Courses taught at the Faculty of Pure and Applied Mathematics (see, e.g., II stage, Applied Mathematics, taught in English)
Some of the courses taught in English every year
PhD program

Wspieranie edukacji matematycznej przez Politechnike Wroclawska:
Prezentacja na Konferencji Regionalnej - Przedmioty scisle w szkole i na studiach, Wroclaw, 23 listopada 2018
Matematyka-Reaktywacja (portal dla maturzystow)

Research:
Seminars and papers
Journals:
Probability and Mathematical Statistics
Conferences:
Workshop "Nonlocal Operators and Markov Processes I", 26-30 Oct 2020, Zoom webinar
Probability and Analysis 2021, 9-15 May 2021
Focus Program on Analytic Function Spaces and their Applications, July 12 - August 6, 2021, Toronto
2nd Mexico-Poland probability meeting, tentative, 20-24 September 2021, Wroclaw