Krzysztof Bogdan

Faculty of Pure and Applied Mathematics
Wroclaw University of Science and Technology

Wroclaw time
Research:
Seminars and papers
Journals:
Probability and Mathematical Statistics
PMS (Editorial System)
Conferences:
XXXII Seminar in Differential Equations, May 23-27, 2022, Alfrédov
INdAM Meeting "Kolmogorov Operators and their Applications", June 13-17, 2022, Cortona
Computation and Modelling, July 4-8, 2022, Wrocław
10th International Conference on Lévy Processes, July 18-22, 2022, Mannheim
Probability and Analysis, September 19-23, 2022, Wrocław

About Wroclaw University of Science and Technology:
General info
PDF/PPT presentation of WUST
"Take your chances"
Courses taught at the Faculty of Pure and Applied Mathematics (see, e.g., II stage, Applied Mathematics, taught in English)
Some of the courses taught in English every year
PhD program
MAT
Tematy badawcze dla studentow
Wspieranie edukacji matematycznej przez Politechnike Wroclawska:
Prezentacja na Konferencji Regionalnej - Przedmioty scisle w szkole i na studiach, Wroclaw, 23 listopada 2018
Matematyka-Reaktywacja (portal dla maturzystow)
Systemy PWr: Edukacja CL, JSOS 2.0, ePortal, zakladanie konta i rezerwacja spotkan na PWr-Zoom, uruchamianie spotkan i administracja kontem PWr-Zoom, Wyjazdy zagraniczne, EMU, poczta, gpoczta, Kangur, Przyjazdy gosci zagranicznych, SKD, Dyplomy, ASAP, wyszukiwanie w DONA, deponowanie prac w DONA, Studia doktoranckie, SzD, Intranet PWr, Intranet W13, RADoN, Senat, Otwarte zasoby edukacyjne, Biblioteka, Repozytorium wiedzy PWr, Dydaktyka matematyki, Ksiazka telefoniczna PWr, zwiazki zawodowe, kalendarz akademicki, SD, Komisja ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Matematyka, Rada Dyscypliny Matematyka, Dzial Nauki, OKTAN
Pozostale systemy: POL-on, PBN, Nauka Polska, PBN, Euraxess, IF czasopism, Punktacja MNiSW czasopism, Listy czasopism punktowanych, ePUAP, ELA, MR, Scopus, MR-han, przepisy nt. stopni naukowych, głosowania w PAN RDN.
Konkursy, stypendia, granty: Aktualne konkursy NCN, Informacje Dzialu Zarzadzania Projektami PWr, Stypendia, subsydia i granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, NAWA, EU Programmes 2014-2020 (Krajowy Punkt Kontaktowy) Informacje Działu Współpracy Międzynarodowej PWr, Projekty aktualnie realizowane na PWR, Praca, granty i stypendia-Euraxess, Granty i stypendia Euraxess (zestawienie), Ogłoszenia o pracy z polskich uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych, Ogloszena o pracy z FNP, Praca i stypendia oglaszane na ST-NET, Programy DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) dla studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.
Oferty pracy na Politechnice Wrocławskiej