Krzysztof Bogdan

Faculty of Pure and Applied Mathematics
Wroclaw University of Science and Technology


tel.: +48 71 320 2110, fax: +48 71 328 0751

biuro: p. 5.02 C-11
konsultacje
polka na korespondencje: 1-sze pietro w C-11

Konkursy, stypendia, granty:

W ramach projektu ``Analiza Operatorów Nielokalnych'' (kier. Krzysztof Bogdan) ogłaszamy konkurs na jedno lub dwa stanowiska sudenta wykonawcy (stypendium w wysokosci co najmniej 800 zl miesiecznie przez okres co najmniej 6 miesiecy). Termin składania ofert to 26 września 2017 r. Oto szczegóły konkursu.

Oferta stypendium dla studenta wykonawcy w grancie Harmonia
Aktualne oferty pracy na Politechnice Wroclawskiej,w tym 6 ofert na stanowisko adiunkta na Wydziale Matematyki (termin aplikacji: 4 IX 2017)

Aktualne konkursy NCN
Informacje Dzialu Zarzadzania Projektami PWr
Stypendia, subsydia i granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
EU Programmes 2014-2020 (Krajowy Punkt Kontaktowy)
Informacje Działu Współpracy Międzynarodowej PWr
Projekty aktualnie realizowane na PWR

Praca, granty i stypendia-Euraxess
Ogłoszenia o pracy z polskich uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych
Ogloszena o pracy z FNP
Praca i stypendia oglaszane na ST-NET

Harmonogram konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłaszanych w 2016 r.
Programy DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) dla studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.
Alain Bensoussan fellowship programme for PhDs, nabor do 30 wrzesnia 2017
Stypendium dla doktorantow lub postdokow na podróż fundowane przez czasopismo Axiom, termin 29 pazdziernika
Stypendia Ministra za wybitne osiagniacia dla doktorantow i studentow, termin: do 15 pazdziernika dokumenty przekazane Ministrowi przez JM Rektora.
Konkurs na najlepsza prace studencke z matematyki "Krok w przyszlosc", termin 31 pazdziernika 2017
Konkurs PTM na pracę z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, termin 30 wrzesnia 2017
Konkurs im. Józefa Marcinkiewicza na pracę z matematyki, termin 30 wrzesnia 2017Systemy PWr: Edukacja CL, JSOS 2.0, Wyjazdy zagraniczne, Przyjazdy gosci zagranicznych, SKD, Dyplomy, DONA, Studia doktoranckie, Intranet PWr, RADoN, Otwarte zasoby edukacyjne, Dydaktyka matematyki
Pozostale systemy: POL-on, Ludzie nauki, Euraxess, IF czasopism, Punktacja MNiSW dla czasopism, Listy czasopism punktowanych, ePUAP

Kursy: CSTM


Research/papers

Journals:
Probability and Mathematical Statistics
Statistics & Probability Letters
Stochastic Processes and their Applications

Conferences:
8. Forum Matematyków Polskich, Lublin, Poland, 18-22 September 2017
Nonlocal PDEs, Małe Ciche, Poland, 26-29 September, 2017
BIRS Workshop 17w5119, Stochastic Analysis and its Applications, Banff, Canada, 22-27 October 2017
Worksop on Parametrix, tentative, TU Dresden, Germany, 19-20 November 2017
1st Mexico-Poland Meeting in Probability, CIMAT, Guanajuato, Mexico, 27 November-1 December 2017
Probabilistic Aspects of Harmonic Analysis, Bedlewo, Poland, May 7-11, 2017
Joint meeting of the Italian Mathematical Union, the Italian Society of Industrial and Applied Mathematics and the Polish Mathematical Society, Wroclaw, Poland, 17-20 September 2018