Krzysztof Bogdan

Faculty of Pure and Applied Mathematics
Deputy Dean for Education and Research
Wroclaw University of Science and Technology


tel.: +48 71 320 2110, fax: +48 71 328 0751
biuro: p. 2.12 C-11
polka na korespondencje: 1-sze pietro w C-11
dyzur (sprawy naukowe, organizacyjne itp.): wtorek 11:15-13:00
konsultacje: wtorek 13:30 - 15:30 (konsultacje do moich kursów; proszę się zapowiadać emailem, bo często wyjeżdżam)

Strony www kursow:
Wstep do Procesow Stochastycznych

Aktualne oferty pracy na Politechnice Wrocławskiej (job offers at Wroclaw University of Science and Technology):

Konkursy, stypendia, granty: Aktualne konkursy NCN, Informacje Dzialu Zarzadzania Projektami PWr, Stypendia, subsydia i granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, NAWA, EU Programmes 2014-2020 (Krajowy Punkt Kontaktowy) Informacje Działu Współpracy Międzynarodowej PWr, Projekty aktualnie realizowane na PWR, Praca, granty i stypendia-Euraxess, Granty i stypendia Euraxess (zestawienie), Ogłoszenia o pracy z polskich uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych, Ogloszena o pracy z FNP, Praca i stypendia oglaszane na ST-NET, Programy DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) dla studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.
Oferty pracy na Politechnice Wrocławskiej

Systemy PWr: Edukacja CL, JSOS 2.0, Wyjazdy zagraniczne, EMU, poczta, Przyjazdy gosci zagranicznych, SKD, Dyplomy, ASAP, wyszukiwanie w DONA, deponowanie prac w DONA, Studia doktoranckie, Intranet PWr, Intranet W13, RADoN, Otwarte zasoby edukacyjne, Biblioteka, Repozytorium wiedzy PWr, Dydaktyka matematyki, Ksiazka telefoniczna PWr, zwiazki zawodowe, kalendarz akademicki
Pozostale systemy: POL-on, Nauka Polska, PBN, Euraxess, IF czasopism, Punktacja MNiSW czasopism, Listy czasopism punktowanych, ePUAP, ELA, MR, Scopus, przepisy nt. stopni naukowych, RDN

About Wroclaw University of Science and Technology:
General info
PDF/PPT presentation of WUST
"Take your chances"
Courses taught at the Faculty of Pure and Applied Mathematics (see, e.g., II stage, Applied Mathematics, taught in English)
Some of the courses taught in English every year
PhD program

Wspieranie edukacji matematycznej przez Politechnike Wroclawska:
Prezentacja na Konferencji Regionalnej - Przedmioty scisle w szkole i na studiach, Wroclaw, 23 listopada 2018

Research:
Seminars and papers
Journals:
Probability and Mathematical Statistics
Conferences:
German Probability and Statistics Days, 24-27 March 2020, Dresden
Probabilistic Aspects of Harmonic Analysis 10-16 May 2020, Bedlewo
XXXII Seminar in Differential Equations, 25-29 May 2020, Alfredov
Potential Theory for Non-local Operators and Jump Processes (at 10th World Congress in Probability and Statistics), 17-21 August 2020, Seoul