Krzysztof Bogdan

Faculty of Pure and Applied Mathematics
Wroclaw University of Science and Technology

biuro: p. A.2.5, C-19, polka na korespondencje: II p. C-19, koło dziekanatu
dyzur (sprawy organizacyjne i posiedzenia komisji): wtorek 11:15-13:00
Wroclaw time
Research:
Seminars and papers
Journals:
Probability and Mathematical Statistics
PMS (Editorial System)
Conferences:
XXXII Seminar in Differential Equations, 23-27 May 2022, Alfrédov
INdAM Meeting "Kolmogorov Operators and their Applications", 13-17 June 2022, Cortona
Computation and Modelling, 4-8 July 2022, Wrocław
10th International Conference on Lévy Processes, 18-22 July 2022, Mannheim
Variational Methods & Evolution Equations: II edition, 1-2 September 2022 (online)
Probability and Analysis, 19-23 September 2022, Wrocław
Nonlocal Operators and Markov Processes 3, 20-24 March 2023, Bedlewo
Recent Developments in Stochastic Processes (RDSP 2023), 27–29 March 2023, Sofia
Geometric aspects of evolution and control, 17-21 April 2023, Hagen
XVII Konferencja z Probabilistyki, 22-26 May 2023, Bedlewo
European Meeting of Statisticians, 3-7 July 2023, Warsaw
43rd Conference on Stochastic Processes and their Applications, 24-28 July 2023, Lisbon
Potential Theory Workshop: Intersections in Harmonic Analysis, Partial Differential Equations and Probability, 28 September-6 October 2023, Guanajuato

About Wroclaw University of Science and Technology:
1-2 Septembet General info
PDF/PPT presentation of WUST
"Take your chances"
Courses taught at the Faculty of Pure and Applied Mathematics (see, e.g., II stage, Applied Mathematics, taught in English)
Some of the courses taught in English every year
PhD program
MAT
Tematy badawcze dla studentow
Wspieranie edukacji matematycznej przez Politechnike Wroclawska:
Prezentacja na Konferencji Regionalnej - Przedmioty scisle w szkole i na studiach, Wroclaw, 23 listopada 2018
Matematyka-Reaktywacja (portal dla maturzystow)
Systemy PWr: Edukacja CL, JSOS 2.0, ePortal, zakladanie konta i rezerwacja spotkan na PWr-Zoom, uruchamianie spotkan i administracja kontem PWr-Zoom, Wyjazdy zagraniczne, EMU, poczta, gpoczta, Kangur, Przyjazdy gosci zagranicznych, SKD, Dyplomy, ASAP, wyszukiwanie w DONA, deponowanie prac w DONA, Studia doktoranckie, SzD, Intranet PWr, Intranet W13, RADoN, Senat, Otwarte zasoby edukacyjne, Biblioteka, Repozytorium wiedzy PWr, Dydaktyka matematyki, Ksiazka telefoniczna PWr, zwiazki zawodowe, kalendarz akademicki, SD, Komisja ds. Stopni Naukowych w Dyscyplinie Matematyka, Rada Dyscypliny Matematyka, Dzial Nauki, OKTAN
Pozostale systemy: POL-on, PBN, Nauka Polska, PBN, Euraxess, IF czasopism, Punktacja MNiSW czasopism, Listy czasopism punktowanych, ePUAP, ELA, MR, Scopus, Biblioteka-bazy danych, przepisy nt. stopni naukowych, PAN, archiwum PAN, głosowania w PAN, dla czlonkow PAN, RDN.
Konkursy, stypendia, granty: Aktualne konkursy NCN, Informacje Dzialu Zarzadzania Projektami PWr, Stypendia, subsydia i granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, NAWA, EU Programmes 2014-2020 (Krajowy Punkt Kontaktowy) Informacje Działu Współpracy Międzynarodowej PWr, Projekty aktualnie realizowane na PWR, Praca, granty i stypendia-Euraxess, Granty i stypendia Euraxess (zestawienie), Ogłoszenia o pracy z polskich uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych, Ogloszena o pracy z FNP, Praca i stypendia oglaszane na ST-NET, Programy DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) dla studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.
Oferty pracy na Politechnice Wrocławskiej