algebra z geometrią analityczną
Wydział Mechaniczny
ćwiczenia do wykładu dr D.Smolis

I kolokwium……………………30 XI 2016, na ćwiczeniach
II kolokwium……………………1 II 2017, na ćwiczeniach

Listy zadań

Zasady zaliczania