topologia ogólna
Wydział Matematyki

Zasady zaliczania:
Podstawą zaliczenia jest kolokwium (40p) zmodyfikowane o aktywność (10p). Ocena wyniknie z tabelki:

2.0

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

<15

[15,20)

[20,25)

[25,30)

[30,35)

[35,40)

>40

 

Listy zadań:
lista 1 (twierdzenie Baire'a)
lista 2 (twierdzenie Banacha o odwzorowaniu zwężającym)
lista 3 (twierdzenie Brouwera; wstęp do topologii ogólnej)
lista 4 (topologia, baza, podbaza)
lista 5 (przekształcenia ciągłe i otwarte, aksjomaty oddzielania)