topologia ogólna
Wydział Matematyki

Listy zadań:
lista 1 (twierdzenie Baire'a)
lista 2 (twierdzenie Banacha o odwzorowaniu zwężającym)
lista 3 (twierdzenie Brouwera; wstęp do topologii ogólnej)
lista 4 (topologia, baza, podbaza)
lista 5 (przekształcenia ciągłe i otwarte, aksjomaty oddzielania)
lista 6 (przestrzenie produktowe, przestrzenie ilorazowe)
lista 7 (spójność, zwartość)

Podsumowanie

 

Wyniki kolokwium i propozycje ocen
Dla potrzebujących i chętnych – kolokwium poprawkowe na ostatnich ćwiczeniach (27 stycznia).
Kolokwia obejrzymy (z możliwą dyskusją) na ćwiczeniach.

Nr albumu

Kolokwium

Plusy

Ocena

178293

15,5

 

4,0

208957

8

 

---

209948

25+5

9

5,5

213497

22+3

4

5,0

221583

14+1

11

4,5

221584

22,5

8

5,0

221586

23+2

 

5,0

221587

11,5

 

3,0

221588

18

 

4,5

221592

16

3

4,5

221595

9,5

 

3,0

221598

12

 

3,5

221601

13,5

 

3,5

221609

15,5

 

4,0

221611

9,5

 

3,0

221613

10,5

 

3,0

221614

10

 

3,0

221616

5,5

 

---