wstęp do topologii
Wydział Matematyki

Kolokwium zaliczeniowe……………………7 VI, godz.17:10, A1/s.204

·         Kolokwium zaliczeniowe 30p

·         Praca na ćwiczeniach  10p

punkty

<17

[17,21)

[21-25)

[25,29)

[29,33)

[33,40)

ocena

2

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Warunkiem koniecznym otrzymania oceny celującej jest propozycja oceny bardzo dobrej po zakończeniu standardowej procedury oceniania oraz pozytywna rekomendacja prowadzących ćwiczenia. Kandydat na ocenę celującą otrzyma do rozwiązania dodatkowe zagadnienie.

Listy zadań:

Lekczer nołc:

lista 1 (metryka, kule, zbieżność)

wykład 1 (metryka, kule)

lista 2 (punkty skupienia, zbiory otwarte i domknięte, gęste i brzegowe)

wykład 2 (zbieżność, punkty skupienia)

lista 3 (funkcje ciągłe, homeomorfizmy, równoważność metryk)

wykład 3 (zbiory otwarte i domknięte, wnętrze i domknięcie)

lista 4 (przestrzenie zupełne, twierdzenie Banacha o odwzorowaniu zwężającym)

wykład 4 (zbiory gęste i brzegowe, ośrodkowość, funkcje ciągłe)

lista 4+ (przestrzenie zupełne c.d.)

wykład 5 (homeomorfizm, równoważność metryk, przestrzenie zupełne)

lista 5 (przestrzenie zwarte)

wykład 6 (twierdzenie Banacha, twierdzenie Brouwera, przestrzenie zwarte)