Aktualnie nie jest już pracownikiem Wydziału Matematyki.