Współpraca/Cooperation
Udział w strukturach badawczych/Participation in Research Networks:

StochDyn
CDMF (Centrum doskonałości z matematyki finansowej)

Granty/Grants:

REALIZOWANE
Advanced Methods in Finance / Statistics of Finance, Program Socrates-Erasmus (2003-2010)
Koordynatorzy projektu: W. Haerdle (Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Niemcy), R. Weron (Politechnika Wrocławska),
Wykonawcy: K. Burnecki, R.Weron, A.Wylomanska.
Statistics of Finance, Program Erasmus (2008-2013)
Koordynatorzy projektu: Z.Hlavka (Univerzita Karlova v Praze, Czechy), R. Weron (Politechnika Wrocławska),
Wykonawcy: K. Burnecki, R.Weron, A.Wylomanska.
Risk Management, Program Erasmus (2008-2011)
Koordynatorzy projektu: S.Rachev (University of Karlsruhe, Niemcy), R. Weron (Politechnika Wrocławska),
Wykonawcy: K. Burnecki, R.Weron, A.Wylomanska.
ZAKOŃCZONE/FINISHED
Analiza zmian w kategoriach: populacja, edukacja, rynek pracy oraz opracowanie modeli stochastycznych procesów ewolucji potencjału ludzkiego w powiecie wrocławskim grodzkim i powiecie wrocławskim ziemskim w latach 2007-2013, umowa Urząd Miejski Wrocławia – Politechnika Wrocławska (2006-2007)
Koordynatorzy: A.Weron, K.Burnecki,
Wykonawcy: M. Kozlowski, A. Misiorek, T. Piesiewicz, R. Weron.
Developing Models for Pricing of CO2 Emission Rights Trading in Germany and Poland, grant międzynarodowy KBN-DAAD (2006-2007)
Humboldt University (Berlin, Niemcy), Politechnika Wrocławska,
Koordynatorzy: M. Borgosz-Koczwara (Politechnika Wrocławska),
Wykonawcy: A. Weron, A.Misiorek,R.Weron, A. Wylomanska.
Analiza rynków i instrumentów finansowych w Polsce i RPA/ Analysis of Polish and South African financial markets and instruments , grant międzynarodowy 009/2004-2005, (2004-2005)
Koordynatorzy: K.Burnecki (Politechnika Wrocławska), David Taylor (University of the Witwatersrand, RPA),
Wykonawcy: A. Weron, J.Nowicka-Zagrajek, R.Weron, M. Kozlowski.
Measuring and managing extreme risks – quantitative methods in operational risk management , grant międzynarodowy KBN-DAAD, zlecenie I-18/483487,(2004-2005)
Uniwersytet w Karlsruhe (Niemcy) oraz Politechnika Wrocławska,
Koordynator: R.Weron,
Wykonawcy: A. Weron, K. Burnecki, G. Kukla, P. Miśta.
Modelowanie ryzyka w stochastycznych systemach złożonych w środowisku XploRe , grant habilitacyjny, zlecenie 332024,(2004)
Wykonawcy: R. Weron.
Innovative thermo-mechanical prediction and optimisation Methods for Virtual Prototyping of miniaturised electronic packages and assemblies (MEVIPRO), (2002-2005)
Prime Contractor: PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V.
Wykonawca: Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr.,
Wykonawcy z IM PWr: M. Kozłowski, T. Piesiewicz, A. Weron.
Development of tools for efficient risk management on German and Polish electric energy markets,, grant międzynarodowy KBN-DAAD, zlecenie I-18/483067, (2002-2003)
Uniwersytet w Karlsruhe (Niemcy), Politechnika Wrocławska
Koordynator: A.Weron,
Wykonawcy z IM PWr: R.Weron, J.Nowicka-Zagrajek, M. Borgosz-Koczwara, M. Kozlowski, A. Misiorek, T. Piesiewicz
Metody matematyczne w analizie rynków i instrumentów finansowych w Polsce, grant zamawiany PBZ-KBN 016/P03/99, Instytut Matematyczny PAN, (2001-2004)
M. Rutkowski (Politechnika Warszawska, kierownik),
Koordynator lokalny: R.Weron,
wykonawcy z IM PWr: R. Weron, K. Burnecki, J. Nowicka-Zagrajek, E. Broszkiewicz-Suwaj, A. Wyłomańska.
Zastosowanie predykcji krótkoterminowej szybkozmiennego sygnału odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy i częstotliwości w uwarunkowaniach rynkowych systemu elektroenergetycznego, grant KBN 8 T10B 041 27270, (2001-2003)
A. Weron (IASE, kierownik),
Wykonawcy z IM PWr: M. Borgosz-Koczwara, M. Kozłowski, T. Piesiewicz, A. Misiorek.
Analiza i symulacje gry ekonomicznej na rynkach energii elektrycznej i usług, grant KBN 8 T10B 03417, (1999-2001)
A. Weron (IASE, kierownik),
Wykonawcy z IM PWr: T.Piesiewicz, A.Misiorek, M.Borgosz-Koczwara, M. Kozlowski, R.Weron.
Testowanie i ocena pakietu EPRI Electricity Book v. 0.75.1, umowa PSE S.A. – Politechnika Wrocławska, (1999-2000)
Koordynator: A.Weron,
Wykonawca: R. Weron.