2002-Rok Hugona Steinhausa
 

Zaproszenie Imprezy naukowe i popularnonaukowe Komitet Honorowy Komitet Naukowy

 


 

Zaproszenie

 

Wrocław, dnia 4 stycznia 2002

 

Pragnę poinformować, że rok 2002 będzie obchodzony jako rok Hugona Steinhausa w celu uczczenia wkładu tego wielkiego uczonego w rozwój polskiej i światowej nauki. Profesor Hugo Stenihaus ur. 14 stycznia 1887 r. w Jaśle, zm. 25 lutego 1972 r. we Wrocławiu, światowej sławy matematyk, był wychowawcą kilku pokoleń badaczy. Umiejętnie łączył matematykę ze sztuką jej różnorodnych zastosowań do wielu odległych dziedzin wiedzy takich jak medycyna, prawo, nauki techniczne, ekonomiczne czy przyrodnicze. Twórca dwóch szkół naukowych: analizy funkcjonalnej we Lwowie i zastosowań matematyki we Wrocławiu. Autor wielu prac naukowych i popularnonaukowych był opiekunem utalentowanej młodzieży zgodnie ze swoją dewizą, że znakomici uczniowie są chlubą swoich mistrzów. Jak pisze w pamiętnikach “Wspomnienia i zapiski” opublikowanych przez wydawnictwo Aneks w Londynie w 1992 r.: “Tylko tytuł emerytowany zegarmistrz słoneczny chciałbym widzieć na swoim bilecie”. Ta licząca prawie sześćset stron książka - swoista fotografia intelektualna epoki - jest ważną pozycją pokazującą, że rozumem można się posługiwać skutecznie.

W trzydziestą rocznicę śmierci Profesora Steinhausa, gdy szukamy dróg wiodących do wspólnej Europy, przypomnienie sylwetki prawdziwego człowieka renesansu związanego z ośrodkami uniwersyteckimi Lwowa, Getyngi, Krakowa i Wrocławia jest naszym miłym obowiązkiem. Przypomnijmy więc, że w 2001 r. minęła 90. rocznica uzyskania przez Hugona Steinhausa doktoratu summa cum laude w ówczesnej światowej stolicy matematyki, jaką była Getynga. Promotorem był najwybitniejszy matematyk tamtej epoki David Hilbert, a rozprawa nosiła tytuł Neue Anwendungen des Dirichlet’schen Prinzips. W roku 1917 habilitował się we Lwowie, ożenił i przeniósł z Krakowa do Lwowa, gdzie pracował jako urzędnik techniczny w Centrali Odbudowy Kraju. Przez pewien czas od końca I wojny światowej do pokoju ryskiego, pracował w Jaśle jako matematyk przy gazociągu firmy Waterkeyn. Od 1920 r. jako profesor Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie prowadził szczególnie owocną działalność naukową m.in. ze Stefanem Banachem. Od 13 lipca 1942 do 26 sierpnia 1945 ukrywał się w Berdychowie koło Stróż, gdzie wraz ze szwagrem prowadził tajne nauczanie na dość dużą skalę. W 1945 r. Profesor Steinhaus zamieszkał we Wrocławiu, gdzie organizował i animował naukowe oraz kulturalne życie stolicy Dolnego Śląska. Był pierwszym dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii wspólnego dla Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej i trzykrotnym prezesem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, a później kierownikiem Działu Zastosowań Przyrodniczych i Gospodarczych Instytutu Matematycznego PAN. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności od 1945 r. i Polskiej Akademii Nauk od 1952 r.

W imieniu organizatorów mam ogromny zaszczyt zaprosić Wszystkich zainteresowanych do udziału w uroczystych obchodach roku Hugona Steinhausa 2002.

Z wyrazami szacunku,  

Prof. dr hab. Aleksander WERON
Dyrektor Centrum Steinhausa

 


 

Imprezy naukowe i popularnonaukowe

 

 1. Inauguracja Roku Steinhausa. Konferencja prasowa w kawiarni artystycznej
  “Pod KALAMBUREM”,
  14 stycznia 2002, Wrocław, ul. Kuźnicza 29a - godz. 13oo
 2. Sesja naukowa zorganizowana przez Centrum Steinhausa,
  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Matematyki Politechniki Wrocławskiej, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe,
  22 luty 2002 , Wrocław – godz. 16oo
  Audytorium Hugona Steinhausa IM UWr, pl. Grunwaldzki 2/4
  ZDJĘCIA Z SESJI NAUKOWEJ
 3. Wieczór wspomnień, kawiarnia “ Pod KALAMBUREM”
  23.02.2002 ,Wrocław, ul. Kuźnicza 29a - godz. 17oo
 4. Sesja popularnonaukowa, Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle
  1 marca 2002, Jasło
 5. Międzynarodowa Konferencja naukowa zorganizowana przez Centrum Steinhausa “Stochastic Models for Highly Volatile Phenomena”, 24-27 maja 2002, Wrocław
 6. Uruchomienie filii Centrum Steinhausa w Politechnice Rzeszowskiej.
  czerwiec, Rzeszów
 7. Odczyty dla licealistów i nauczycieli matematyki o tematyce zaczerpniętej z książek Hugona Steinhausa “Kalejdoskop matematyczny”, “100 zadań” i “Między duchem a materią pośredniczy matematyka”, w ramach działalności popularyzatorskiej OWr PTM i Fundacji Stypendialnej Matematyków Wrocławskich, a także przy pomocy Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
  Festiwal Nauki - wrzesień 2002, Wrocław
 8. Wieczory wspomnień w kawiarni “Pod KALAMBUREM” poświęcone lwowskiej i wrocławskiej karcie życia i twórczości Hugona Steinhausa (odkrycie Banacha, Księga Szkocka, książka “Czym jest a czym nie jest matematyka ?”, “Pół wieku czasopisma Appl.Math.” założonego przez H.Steinhausa w 1954 r.
 9. Drugi otwarty konkurs na najcelniejszą i najzabawniejszą “hugonotkę” pod egidą Centrum Steinhausa, Ossolineum, Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Wiadomości Matematycznych.
 10. Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu zagadek i łamigłówek matematycznych typu steinhausowskiego.
  Festiwal Nauki - wrzesień 2002, Wrocław

 

 


 

Komitet Honorowy

 

Prof. Andrzej BIAŁAS, czł. rzecz. PAN, Prezes PAU
Prof. Romuald GELLES, Rektor UWr Stanisław HUSKOWSKI, Prezydent Wrocławia
Prof. Michał KLEIBER, czł. koresp. PAN, Minister Nauki
Bogusław LITWINIEC, Senator RP
Barbara LABUDA, Minister w Kancelarii Prezydenta RP
Prof. Edmund MAŁACHOWICZ, czł.koresp. PAN,Prezes Oddz. Wrocł. PAN
Prof. Andrzej MULAK, Rektor PWr
Ryszard NAWRAT, Wojewoda Dolnośląski
Prof. Gesine SCHWAN, Prezydent Uniwersytetu Europejskiego VIADRINA

 


 

Komitet Naukowy

 

Prof. Jan BUJKO, dyrektor IASE
Prof. Jarosław BARTOSZEWICZ, IM UWr
Prof. Andrzej CEGIELSKI, IM UZ
Prof. Antoni DAWIDOWICZ, IM UJ
Prof. Roman DUDA, IM UWr
Prof. Piotr GARBACZEWSKI, IF UZ
Prof. Ryszard GRZĄŚLEWICZ, Dziekan WPPT PWr
Prof. Wacław KASPRZAK, IMMT PWr
Prof. Jan KMITA, IIL PWr
Prof. Bolesław KOPOCIŃSKI, IM UWr
Prof. Mieczysław KRÓL, ZMIE PRz
Prof. Teresa LEDWINA, IM PAN
Prof. Józef ŁUKASZEWICZ, IM UWr
Prof. Jacek MALKO, IE PWr
Prof. Marek MUSIELA, BNP-Paribas
Prof. Walenty OSTASIEWICZ, KS AE
Prof. Marian PIEKARSKI, prezes WTN
Prof. Tomasz ROLSKI, dyrektor IM UWr
Prof. Czesław RYLL-NARDZEWSKI, czł. rzecz. PAN, IM PWr
Prof. Krzysztof SZAJOWSKI, dyrektor IM PWr
Prof. Ryszard SZWARC, dziekan WMI UWr
Prof. Łukasz STETTNER, IM PAN
Prof. Jerzy ŚWIĄTEK, prorektor PWr
Prof. Bolesław SZAFIRSKI, prezes PTM
Prof. Stanisław TRYBUŁA, IM PWr
Prof. Kazimierz URBANIK, czł. rzecz. PAN, IM UWr
Prof. Aleksander WERON, dyrektor HSC
Prof. Wojbor A.WOYCZYŃSKI, Case Western Reserve University