Powtórka przed maturą – zbiór zadań (zakres podstawowy)

web counter
Web counter

Równania i nierówności

Równania liniowe (18)

Nierówności liniowe (8)

Równania kwadratowe (9)

Nierówności kwadratowe (15)

Równania wymierne (10)

Równania i nierówności z wartością bezwzględną (20)

Równania i nierówności – zadania zamknięte (21)

Funkcje

Funkcja liniowa (6)

Funkcje – zadania zamknięte (5)

Ciągi

Pojęcie ciągu liczbowego (9)

Ciąg arytmetyczny (13)

Ciąg geometryczny (7)

Ciągi – zadania zamknięte (13)

Testy z całości materiału

Test 1 (30)

Test 2 (19)

Test 3 (34)

Test 4 (34)


Copyright by Przemysław Kajetanowicz
Wszelkie prawa zastrzeżone