Teoria półgrup Markowa
i operatorów Schrödingera

Prowadzący seminarium

Obecna działalność

Spotkania seminarium mają miejsce w piątki w godz. 10:15–12:00 w sali A.4.1 w budynku C-19 Politechniki Wrocławskiej.

W piątek 8.12.2023 dr Artur Rutkowski (Politechnika Wrocławska) wygłosi referat pt. Gry pola średniego i tzw. master equation dla dyfuzji nielokalnych.

Odnośniki

Kontakt