[ strona główna | referaty | materiały | in English (po angielsku) ]

Teoria półgrup Markowa
i operatorów Schrödingera

Prowadzący seminarium

Obecna działalność

Spotkania seminarium mają miejsce w piątki w godz. 10:15–12:00 w s. 5.05 bud. C-11 Politechniki Wrocławskiej.

W piątek 22.03.2019 dr Karol Szczypkowski (Politechnika Wrocławska) wygłosi referat pt. Ostre oszacowania gaussowskie dla jądra ciepła operatora Schrödingera.

Odnośniki

Kontakt