Teoria półgrup Markowa
i operatorów Schrödingera

Prowadzący seminarium

Obecna działalność

Seminarium odbywa się w piątki w godz. 10:15–11:15 w formie wideokonferencji na platformie Zoom. Szczegółowe dane można uzyskać od sekretarza pod adresem .

Odnośniki

Kontakt