Prof. dr hab. Romuald Lenczewski English

my photo

  • Dyżur:            Pokój 1.04, C-11, Wt. 11-13
  • Telefon:        0048 71 320-31-05
  • e-mail:          Romuald.Lenczewski@pwr.edu.pl


  • Jestem profesorem na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej. W obecnej kadencji pełnię funkcję Kierownika Katedry Matematyki. Głównym obszarem moich zainteresowań naukowych jest probabilistyka nieprzemienna i jej związki z macierzami losowymi, analizą funkcjonalną i algebrami operatorowymi.

Zajęcia ze studentami w semestrze zimowym 2018/2019

Wykłady specjalne

Wybrane referaty

Kariera naukowa

Zainteresowania badawcze

Seminaria naukowe

Lista publikacji