Dr hab. in┐. Marcin Magdziarz
Profesor PWr.

Adres
    Wydzia│ Matematyki  
    Politechnika Wroc│awska

    Centrum Metod Stochastycznych
    im. Hugona  Steinhausa
     

  

    Bud. C-11 p.5.10
    ul. Janiszewskiego 14a
    50-377 Wroc│aw  


Telefon
     (+48) 71 320 31 83
 

E-mail
     marcin.magdziarz@pwr.edu.pl


     


  Students       
 Publications            CV