Main menu
OMatKo!!!Poprzednie edycje

Poprzednie edycje

7-9 kwietnia 2017

W konferencji brało udział ok. 150 osób. Studenci oraz doktoranci wygłosili 21 referatów. Godzinny wykład inauguracyjny poświęcony kombinatoryce analitycznej wygłosił profesor Jacek Cichoń. Zwycięski referat plenarny poświęcony był kobietom-matematykom, który przygotowała Kinga Kliszcz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zwycięski referat – poster przygotowany przez Annę Gałuszkę i Łukasza Hamera z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielska Białej poświęcony był rozpoznawaniu cyfr z użyciem sieci neuronowych, który można było własnoręcznie przetestować w programie na laptopie na stoisku.

15-17 kwietnia 2016

Wykład otwierający dla 150 uczestników „O konsekwencjach dziewiętnastowiecznej zabawy na kartce w kratkę” poprowadził prof. dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk. Podczas konferencji można było wysłuchać 22 referaty, a także wziąć udział w sesji plakatowej. Zwycięzcą konkursu na najciekawszy referat został Adam Kordeczka z Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił pracę pod tytułem „Logarytmiczna-periodyczność w strukturach krachów giełdowych”.

24-26 kwietnia 2015

„Najważniejsze wydarzenia matematyczne XX wieku? O matko!” to tytuł wykładu otwierającego przeprowadzonego przez prof. dr. hab. Krzysztofa Stempaka, dziekana Wydziału Matematyki. Zaprezentowano 20 referatów.

24-26 kwietnia 2014

Konferencja odbyła się w dwóch niezależnych blokach, zaprezentowano 32 referaty.

25-27 października 2013

I edycja OMatKo!!! miała miejsce w budynku C-13 na kampusie Politechniki Wrocławskiej. Wykład otwierający, zatytułowany „O szeregu wykładniczym”, został przeprowadzony przez prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Bogdana. Referaty odbywały się w dwóch niezależnych od siebie blokach – zostały przedstawione 24 tematy.

Facebook