\( \def\RR{\bf R} \def\bold#1{\bf #1} \def\bbc{\mathbb{C}} \def\bbk{\mathbb{K}} \def\bbn{\mathbb{N}} \def\bbq{\mathbb{Q}} \def\bbr{\mathbb{R}} \def\bbz{\mathbb{Z}} \def\cp{\mathcal{P}} \def\w{\omega} \def\then{\longrightarrow} \def\iff{\longleftrightarrow} \)
Zmień przeglądarkę na nowszą.

Katedra Matematyki WMAT

Robert Rałowski - kryptografia i bezpieczeństwo komputerowe

Zasady zaliczania kursu są tutaj

Kolokwium: 13 czerwca (czwartek), g. 15:15-16:30.

Ocena z kolokwium poprawkowego (20 czerwca 2024 - czwartek) może być co najwyżej oceną dostateczną .

Listy zadań:

Lista zadań - ćwiczenia

Literatura:
Wyłożony materiał: