RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA (MATEMATYKA/W13)


ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A (MECHANICZNO-ENERGETYCZNY/W9)


ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1 A (MECHANICZY/W10)
KONSULTACJE W SESJI:
czwartek 28.01.2016 godz.11:00-13:00
wtorek 02.02.2016 godz.13:00-13:00
sroda 03.02.2016 godz.13:00-13:00