WSTĘP DO RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA (MATEMATYKA/W13)

ANALIZA MATEMATYCZNA 2.1 (STMR)
KONSULTACJE (p. 202 C-11):
Sroda godz.11:00-13:00
Piatek godz.13:00-15:00
Mile widziane jest powiadomienie e-mailem o obecnosci na konsultacjach!