Zbigniew Skoczylas
Wydział Matematyki
Politechniki Wrocławskiej
ul. Janiszewskiego 14a
Wrocław
p. 435 bud. A-1
e-mail:   Zbigniew.Skoczylas@pwr.edu.pl


Semestr zimowy 2020/2021