Zbigniew Skoczylas
Wydział Matematyki
Politechniki Wrocławskiej
ul. Janiszewskiego 14a
Wrocław
p. 410 bud. C-11
tel. 71-320-31-58
e-mail:   Zbigniew.Skoczylas@pwr.edu.pl


Semestr zimowy 2017/2018