Portal zawiera wszystkie materiały projektu Matematyka-Reaktywacja z wyjątkiem e-sprawdzianów z zapisem do bazy danych. Dodatkowo w portalu umieszczono zadania z działu "Rachunek różniczkowy". Można je znaleźć:
Uwaga
Politechnika Wrocławska nie przedłużyła certyfikatu na podpisywanie apletów Java. A więc od 2020 roku elementy interaktywne kursów nie działają . Od 5 maja 2020 roku jest możliwość awaryjnego uruchamiania Arkuszy maturalnych (ale tylko w przeglądarce Internet Explorer. Aby to zrobić należy: Dokładny opis tej procedry można znaleźć na stronach Oracle.
Podczas uruchamiania apletów Java pojawi się pytanie o uruchomienie o potencjalnie niebezpiecznej aplikacji. Należy zezwolić na jej uruchomienie poprzez zaznaczenie "I accept the risk..." a następnie naciśnięcie przycisku "Run".

Uwagi dotyczące działania portalu proszę wysyłać na adres
jedrzej.wierzejewski@pwr.edu.pl