Klucz pgp / pgp key

Od lutego 2021 służbowe maile są obsługiwane przez gmaila. Jeśli nie chcą Państwo, żeby nasza korespondencja była czytana przez Google, zachęcam do szyfrowania wiadomości przy użyciu PGP. Tutaj jest mój klucz publiczny. Szyfrowanie pgp działa bardzo wygodnie np. w programie Thunderbird.

Since February 2021 our university emails are handled by gmail. If you do not want our correspondence to be read by Google, please encrypt your message with pgp, here is my public key. Pgp email encryption works very conveniently e.g. in Thunderbird.

Grupy

na Wydziale Matematyki:

Konsultacje

czwartki, 13--15, A.3.9; proszę o wcześniejszą zapowiedź mailem.

Kalendarz akademicki.

Różne

programy do odczytywania plików pdf

strony www dla studentów matematyki drobiazgi poprzednie semestry
główna strona