Tomasz Grzywny
Wydział Matematyki
Politechnika Wrocławska

pokój: A.3.7  bud. C-19
e-mail: tomasz.grzywny(ma³pa)pwr.edu.pl

\