Teoria półgrup Markowa
i operatorów Schrödingera

Prowadzący seminarium

Obecna działalność

Cotygodniowe spotkania seminarium mają miejsce w piątki w godz. 10:15–12:00 w sali A.4.1 w budynku C-19 Politechniki Wrocławskiej.

Odnośniki

Kontakt